Canlyniad yr ymgynghoriad

Trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat

Daeth yr ymgynghoriad i ben 75 diwrnod yn ôl

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ynghylch y fframwaith ar gyfer trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat sy’n cael ei gynnig gan Gomisiwn y Gyfraith ar gyfer Cymru a Lloegr.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 12 Mehefin 2017 i 8 Medi 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 12 Mehefin 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
859.18 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ynghylch cynigion a fyddai’n cynnwys:

  • cyflwyno safonau cenedlaethol ar gyfer pob tacsi a phob cerbyd hurio preifat
  • cosbau llymach am dowtio, gan gynnwys atafael cerbydau
  • cynnwys pedicabs a cherbydau o fath newydd, gan gynnwys limwsin hir, o fewn cwmpas rheoliadau ynghylch tacsis a cherbydau hurio preifat
  • cynnal gallu awdurdodau trwyddedu lleol i gyfyngu ar nifer y tacsis sy’n gweithio yn eu hardal.


Gov.UK: Taxi and Private Hire Services (dolen allanol). 

Gwybodaeth ychwanegol 

GOV.UK: Taxi and Private Hire Services (dolen allanol)

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn, e-bostiwch PolisiTrafnidiaethGyhoeddus.PublicTransportPolicy@wales.gsi.gov.uk.