Ymgynghoriad ar agor

Teithiau bws rhatach ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru

Crynodeb 
Hoffem dderbyn sylwadau ynghylch sut y gallwn wella’r cynllun hwn. Hoffem glywed eich barn ynghylch cynigion i annog pobl ifanc i deithio ar fws.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
4 Ionawr 2018
18 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 10 Hydref 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
105.13 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae’r cynllun FyNgherdynTeithio yn cynnig gostyngiad o draean i bobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed ar bob taith fws yng Nghymru.

Rydym yn ymgynghori ynghylch:

  • pa gategorïau o deithiau ddylai fod yn gymwys am ostyngiadau
  • a ddylid newid yr oedran o ran cymhwystra a maint y gostyngiad
  • dulliau talu gwahanol, gan gynnwys cyfraniad sefydlog fesul taith neu docyn misol/blynyddol ar gyfer teithio am ddim.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 Ionawr 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Llenwch a’i dychwelyd i: Bus2@gov.wales.

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Llenwch a’i dychwelyd i:

Yr Is-adran Trafnidiaeth Gyhoeddus 
Llywodraeth Cymru  
Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ 

Help a chymorth 

I gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn, e-bostiwch Bus2@gov.wales.