Ymgynghoriad ar agor

Taclo’r rhywogaethau goresgynnol estron - Trefn orfodi newydd

Crynodeb 
Yr ydym eisiau eich barn ar drefn orfodi arfaethedig ar gyfer Cymru a Lloegr er mwyn gorfodi’r cyfyngiadau sydd wedi’u cynnwys yn Rheoliad Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr Undeb Ewropeaidd.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
3 Ebrill 2018
77 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 9 Ionawr 2018
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Yr ydym yn ymgynghori ar y drefn orfodi arfaethedig ar gyfer Cymru a Lloegr y mae angen ei rhoi ar waith er mwyn gorfodi'r cyfyngiadau sydd wedi'u cynnwys yn Rheoliad Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr UE (UE 1143/2014).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK