Ymgynghoriad ar agor

System addysg a hyfforddiant ôl-orfodol wedi'i diwygio

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ynghylch cynigion i ddiwygio'r system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (PCET), yn ogystal â'ch barn ynghylch y modd yr ydym yn goruchwylio gwariant ar ymchwil ac arloesi.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
23 Hydref 2017
30 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 20 Mehefin 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
1.22 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Yn sgil ein hymateb i adroddiad Hazelkorn rydym yn cynnal ymgynghoriad ynghylch cynigion i greu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd ar gyfer Cymru a fydd yn:

  • diogelu buddiannau dysgwyr a sicrhau bod Cymru'n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i allu cystadlu 
  • cynllunio'r ddarpariaeth addysg a sgiliau ar draws addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru
  • goruchwylio a chydgysylltu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg, ymchwil ac arloesi
  • datblygu gwell cysylltiadau rhwng addysg uwch a phellach a busnesau yng Nghymru.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 23 Hydref 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurlen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

DiwygioPCET@wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Diwygio PCET 
MO4,  Gogledd 3
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch DiwygioPCET@wales.gsi.gov.uk