Ymgynghoriad ar agor

Strategaethau toiledau lleol: Canllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn am ganllawiau drafft i helpu awdurdodau lleol i lunio strategaethau toiledau lleol.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
4 Ebrill 2018
78 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 10 Ionawr 2018

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
582.3 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Canllawiau statudol drafft
PDF
870.49 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Canllawiau technegol
PDF
424.42 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar ganllawiau drafft i awdurdodau lleol ynghylch sut i: 

  • asesu’r angen am ddarpariaeth toiledau yn eu cymunedau
  • cynllunio i ddiwallu’r anghenion hynny
  • cynhyrchu strategaeth toiledau lleol.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 Ebrill 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwbwlhewch a'i dychwelyd i:

LocalToiletsStrategy@gov.wales

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwbwlhewch a'i dychwelyd i:


Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ