Ymgynghoriad ar agor

Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth

Crynodeb 
Rydym yn gofyn i chi ddarparu eich sylwadau ar y Strategaeth Ddrafft ar gyfer Genomeg Meddygaeth Fanwl.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
24 Mai 2017
29 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 12 Ebrill 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
843.31 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar y canlynol:

  • gweithio ar genomeg gyda chleifion a’r cyhoedd
  • darpariaeth gwasanaethau clinigol a labordi yng Nghymru
  • cynlluniau i wella’r ddarpariaeth iechyd a gofal iechyd ar gyfer pobl Cymru
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 24 Mai 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 
Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a’i dychwelyd i:

 Ymgynghoriad Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Yr Is-adran Ymchwil a Datblygu
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
4ydd Llawr, (Craidd y Gorllewin)
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

 

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano'r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch StrategaethGenomegArGyferMeddygaethFanwl@cymru.gsi.gov.uk