Ymgynghoriad ar agor

Sicrhau toriad treth i fusnesau bach: Cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau bach yng Nghymru

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn am gynigion polisi i gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd parhaol i fusnesau bach yng Nghymru.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
13 Hydref 2017
51 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 21 Gorffennaf 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
588.29 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Ar 1 Ebrill 2018 byddwn yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd yng Nghymru. Nod y cynllun parhaol hwn fydd sicrhau bod cymorth i fusnesau bach yn cael ei dargedu’n well. Ymhlith y cynigion rydym yn ymgynghori arnynt mae:

  • cyfyngu’r rhyddhad i fusnesau sy’n cael rhyddhad trethi ar gyfer mwy nag un eiddo
  • adolygu’r eithriadau i’r cynllun, yn awr ac yn y dyfodol
  • cynyddu’r cymorth i fusnesau bach sy’n gymwys
  • rhoi rhyddhad ychwanegol i rai sectorau sy’n cefnogi amcanion ehangach y Llywodraeth, megis y sector gofal plant
  • ystyriaethau ar gyfer y cynllun yn y tymor hwy.


 

.

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Hydref 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a’i dychwelyd i: LGF1Consultations@gov.wales

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a’i dychwelyd i:

Cangen Polisi Trethi Lleol
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

 

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch  LGF1Consultations@gov.wales