Canlyniad yr ymgynghoriad

Sicrhau toriad treth i fusnesau bach: Cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau bach yng Nghymru

Daeth yr ymgynghoriad i ben 66 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Dogfen ymgynghori
PDF
436.78 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae’r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn am gynigion polisi i gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd parhaol i fusnesau bach yng Nghymru.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 21 Gorffennaf 2017 i 13 Hydref 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 21 Gorffennaf 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
588.29 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Ar 1 Ebrill 2018 byddwn yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd yng Nghymru. Nod y cynllun parhaol hwn fydd sicrhau bod cymorth i fusnesau bach yn cael ei dargedu’n well. Ymhlith y cynigion rydym yn ymgynghori arnynt mae:

  • cyfyngu’r rhyddhad i fusnesau sy’n cael rhyddhad trethi ar gyfer mwy nag un eiddo
  • adolygu’r eithriadau i’r cynllun, yn awr ac yn y dyfodol
  • cynyddu’r cymorth i fusnesau bach sy’n gymwys
  • rhoi rhyddhad ychwanegol i rai sectorau sy’n cefnogi amcanion ehangach y Llywodraeth, megis y sector gofal plant
  • ystyriaethau ar gyfer y cynllun yn y tymor hwy.
Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch  LGF1Consultations@gov.wales