Ymgynghoriad ar agor

Rheoliadau Addysg (Diwygiadau’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018

Crynodeb 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i'r defnydd a wneir o ddata asesiadau athrawon.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
30 Ionawr 2018
69 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 14 Tachwedd 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
539.44 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad A: Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018
PDF
360.49 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad B: Amserlen ar gyfer casgliadau a datganiadau data allweddol ar hyd y flwyddyn ysgol
PDF
215.18 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad C: Tabl o ddogfennau canllawiau i’w diwygio
PDF
255.89 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad D: Asesiad Effaith Rheoleiddiol
PDF
450.69 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad E: Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant
PDF
804.52 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad F: Geirfa Termau
PDF
208.83 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

O 2018/19 ymlaen bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r gorau i gyhoeddi data asesiadau athrawon a Phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol islaw’r lefel genedlaethol fel mater o drefn.  Ni fydd y data hyn felly yn cael eu cynnwys yn Adroddiadau Cymharol Ysgolion a Setiau Data Craidd Cymru.

Rydym yn ymgynghori ynghylch rheoliadau a fydd yn diddymu gofynion sydd wedi’u  gosod ar sefydliadau i ddefnyddio data asesiadau athrawon a phrofion.

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Ionawr 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd I:

DeddfwriaethDiwygiorCwricwlwm@llyw.cymru

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd I:

Tîm Deddfwriaeth Diwygio’r Cwricwlwm
Yr Is-adran Cwricwlwm, Asesu ac Addysgeg
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Gwybodaeth ychwanegol 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch: DeddfwriaethDiwygiorCwricwlwm@llyw.cymru