Canlyniad yr ymgynghoriad

Pwerau Awdurdod Cyllid Cymru er mwyn mynd i’r afael â throseddau trethi

Daeth yr ymgynghoriad i ben 77 diwrnod yn ôl

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Rydym yn awyddus i gael eich barn am gynigion i roi pwerau troseddol penodol i Awdurdod Cyllid Cymru i fynd i’r afael â throseddau trethi datganoledig.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 10 Gorffennaf 2017 i 2 Hydref 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 10 Gorffennaf 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
591.78 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynhori ynglŷn â’r effaith petai Awdurdod Cyllid Cymru yn cael pwerau troseddol.  Mae’r ddogfen ymgynghori yn ceisio barn ar:

  • yr angen i fynd i’r afael â throseddau trethi datganoledig trwy ddefnyddio pwerau troseddol
  • y sefydliadau a allai fod yn rhan o’r broses ymchwilio ac erlyn troseddol
  • goblygiadau ymarferol gwneud defnydd o wahanol elfennau o ddeddfwriaeth pwerau troseddol y DU
  • sicrhau bod mesurau diogelu a llywodraethiant priodol ar waith ar gyfer defnydd posibl o’r pwerau hynny.
Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch: FinancialReformMailbox@Wales.GSI.Gov.UK