Ymgynghoriad ar agor

Pwerau Awdurdod Cyllid Cymru er mwyn mynd i’r afael â throseddau trethi

Crynodeb 
Rydym yn awyddus i gael eich barn am gynigion i roi pwerau troseddol penodol i Awdurdod Cyllid Cymru i fynd i’r afael â throseddau trethi datganoledig.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
2 Hydref 2017
40 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 10 Gorffennaf 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
591.78 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynhori ynglŷn â’r effaith petai Awdurdod Cyllid Cymru yn cael pwerau troseddol.  Mae’r ddogfen ymgynghori yn ceisio barn ar:

  • yr angen i fynd i’r afael â throseddau trethi datganoledig trwy ddefnyddio pwerau troseddol
  • y sefydliadau a allai fod yn rhan o’r broses ymchwilio ac erlyn troseddol
  • goblygiadau ymarferol gwneud defnydd o wahanol elfennau o ddeddfwriaeth pwerau troseddol y DU
  • sicrhau bod mesurau diogelu a llywodraethiant priodol ar waith ar gyfer defnydd posibl o’r pwerau hynny.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 2 Hydref 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a'i dychwelyd i: FinancialReformMailbox@Wales.GSI.Gov.UK

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a'i dychwelyd i:

Trysorlys Cymru
Trethi: Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Colofn HO8
Craidd y Dwyrain
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch: FinancialReformMailbox@Wales.GSI.Gov.UK