Ymgynghoriad ar agor

Pont A470 Caersws - Gwelliannau diogelwch cerddwyr

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn ar sut i wella diogelwch cerddwyr ar yr Pont A470 Caersws.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
31 Ionawr 2018
70 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 8 Tachwedd 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
456.52 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymchwilio i opsiynau i ddatrys diogelwch cerddwyr sydd yn croesi y bont ar gefnffordd yr A470 ym mhentre Caersws.

Mae’r ymghynghoriad yma yn ceisio cael eich barn ar:

  • materion diogelwch cerddwyr ar y bont bresennol yn Caersws
  • ppsiynau i wella cysylltiadau i gerddwyr
  • y profion ‘arwyddion rheoli traffic’ a gynhalwyd yn mis Mai 2017
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 31 Ionawr 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dycgwelyd i:

YmgynghoriadCaersws@gwynedd.llyw.cymru.

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dycgwelyd i:

RHADBOST
Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ.

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch YmgynghoriadCaersws@gwynedd.llyw.cymru.