Canlyniad yr ymgynghoriad

Newidiadau i’r ffioedd am wasanaethau statudol iechyd planhigion

Daeth yr ymgynghoriad i ben 22 diwrnod yn ôl

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem wybod eich barn am y newidiadau arfaethedig i’r ffioedd a godir am y gwasanaethau statudol iechyd planhigion a ddarperir gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion yng Nghymru a Lloegr.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 6 Medi 2017 i 31 Hydref 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 6 Medi 2017
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Nid yw cwmpas na natur y gwasanaethau hyn yn newid.
Rydym yn ymgynghori ar y cyd â DEFRA ar:

  • sut rydym yn codi tâl am y gwasanaethau hyn 
  • sut y bydd y newid yn effeithio ar fusnesau.
Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK
Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodeaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch planthealthandbiotech@gov.wales