Canlyniad yr ymgynghoriad

Newidiadau arfaethedig i Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a'r Gymraeg

Daeth yr ymgynghoriad i ben 629 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o ymatebion
PDF
1.08 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael. Gweler hefyd Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg (2017).

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 yn darparu canllaw ar ystyried effeithiau ar ddefnydd o'r Gymraeg wrth gynllunio datblygu ac wrth reoli datblygu.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 4 Ionawr 2016 i 29 Mawrth 2016
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 4 Ionawr 2016

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
176.12 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad A - TAN 20 Drafft
PDF
243.13 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad B - Asesiad Effaith Ieithyddol
PDF
548.47 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae Polisi Cynllunio Cymru a TAN 20 yn datgan fod y Gymraeg yn ystyriaeth yn y system gynllunio.  Mae’r newidiadau i TAN 20 yn cael eu cynnig yn sgil dod â darpariaethau Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 i rym.

Mae’r prif newidiadau arfaethedig yn ymwneud â’r materion canlynol:

  • Y cyswllt rhwng cynllunio ar gyfer y Gymraeg mewn cynllunio defnydd tir a chynllunio cymunedol
  • egluro y gellir ystyried effeithiau ar y Gymraeg lle mae’n berthnasol i’r cais
  • galluogi awdurdodau cynllunio lleol i wneud asesiad effaith ieithyddol mewn rhai amgylchiadau penodol.

Rydym am glywed barn awdurdodau cynllunio lleol datblygwyr a rhanddeiliaid eraill ynghylch a yw’r diwygiadau i’r TAN yn rhoi eglurdeb ar oblygiadau darpariaethau yn y Ddeddf Cynllunio (Cymru) ar gynllunio a’r Gymraeg.