Ymgynghoriad ar agor

Newid arfaethedig i ffin y byrddau iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn ar gynnig ynghylch trosglwyddo gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, gan symud ffin y bwrdd iechyd yn unol â hynny.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
7 Mawrth 2018
50 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 13 Rhagfyr 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
399.95 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad effaith cydraddoldeb (Saesneg yn unig)
PDF
255.03 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg
PDF
491.5 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar newid arfaethedig i ffin y byrddau iechyd lleol yn ardal Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn gwella'r gwaith sy'n digwydd mewn partneriaeth a'r broses o wneud penderfyniadau.

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 7 Mawrth 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblewch a dycgwelyd i: EffectivePartnerships@gov.wales

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dycgwelyd i:

Partneriaethau Effeithiol
Llawr 1
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano'r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch EffectivePartnerships@gov.wales