Canlyniad yr ymgynghoriad

Mesurau rheoli newydd arfaethedig ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion

Daeth yr ymgynghoriad i ben 670 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion
PDF
39.17 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi lansio ymgynghoriad sef · 'Mesurau Rheoli Newydd Arfaethedig ar gyfer y Bysgodfa Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion'. Noder mai ail-lansiad yw hwn felly mae'r dyddiad cau wedi ei ymestyn.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 26 Tachwedd 2015 i 17 Chwefror 2016
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 26 Tachwedd 2015

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
196.13 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Ymatebion i'r ymgynghoriad
ODS
940.6 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

O dan y mesurau rheoli cyfredol ar gyfer cregyn bylchog yn y safle gwarchodedig ym Mae Ceredigion (Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Ceredigion) dim ond un ardal o fewn yr ACA y gellir ei hagor am gyfnod cyfyngedig bob blwyddyn er mwyn gallu llusgrwydo cregyn bylchog. Daeth y mesurau hyn i rym yn 2010 ac roeddent yn seiliedig ar y dystiolaeth gyfyngedig oedd ar gael adeg eu creu.

Mae Prifysgol Bangor wedi cynnal rhaglen ymchwil yn cynnwys Arbrawf Dwysedd Pysgota Cregyn Bylchog dros 2 Flynedd. Mae’r dystiolaeth newydd hon yn cefnogi pysgodfa wedi’i rheoli yn yr ardal o’r ACA lle mae pysgota wedi’i wahardd ar hyn o bryd.

Bellach mae Llywodraeth Cymru am greu pysgodfa cregyn bylchog hyfyw a chynaliadwy o fewn yr ardal honno o ACA Bae Ceredigion lle na chaniateir pysgota ar hyn o bryd. Ein bwriad yw cyflwyno system reoli newydd hyblyg a ddylai sicrhau cyflenwad cynaliadwy o gregyn bylchog yn y dyfodol tra’n diogelu rhywogaethau a chynefinoedd morol pwysig.

Gwybodaeth ychwanegol 

Mae rhagor o ddogfennau ar gael yn Pysgodfa Cregyn Bylchog Cymru.