Ymgynghoriad ar agor

Mesurau rheoli newydd arfaethedig ar gyfer Pysgodfa Cregyn Moch

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn am amrywiaeth o fesurau rheoli cynaliadwy ar gyfer y bysgodfa cregyn moch.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
14 Gorffennaf 2017
49 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 21 Ebrill 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
668.48 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Adolygiad o’r dystiolaeth
PDF
640.56 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar fesurau rheoli cynaliadwy fydd yn cael eu cynnwys mewn cynllun rheoli ar gyfer Pysgodfa Cregyn Moch Cymru. Mae'r cynigion yn cynnwys:

  • trwyddedau
  • terfynau glanio
  • cynyddu’r maint glanio lleiaf
  • tymor caeëdig
  • manylion daliadau.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 14 Gorffennaf 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Llawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a’i dychwelyd i: MarineandFishereis@wales.gsi.gov.uk

Post 

Llawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a’i dychwelyd i: 

Ymgynghoriad Cregyn y Moch, 
Is-adran y Môr a Physgodfeydd, 
Llywodraeth Cymru, 
Llys y Draig, Parc Busnes Penllergaer, 
Penllergaer,
Abertawe SA4 9NX.

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn : MarineandFishereis@wales.gsi.gov.uk