Ymgynghoriad ar agor

Llety diogel a lleoliadau plant y tu allan i’r ardal

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn ar newidiadau i reoliadau a wnaethpwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
27 Tachwedd 2017
5 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 4 Medi 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
276.88 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Diwygio Pennod 7: Llety Diogel (drafft ar gyfer ymgynghori)
PDF
231.93 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 2018
PDF
134 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Rheoliadau Plant (Llety Diogel)(Cymru)(Diwygio) 2017
PDF
203.98 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar newidiadau i ddyletswyddau awdurdodau lleol ynglŷn â lleoliadau mewn llety diogel trawsffiniol, a lleoliadau eraill y tu allan i’r ardal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

Mae’r newidiadau’n ymwneud â lleoliadau yn yr Alban a hysbysu am leoliadau brys y tu allan i’r ardal. 
 

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Tachwedd 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i

plantsynderbyngofal@llyw.cymru

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i

Y Gangen Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal
Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynhoriad hwn e-bostiwch plantsynderbyngofal@llyw.cymru