Ymgynghoriad ar agor

Gweithredu systemau draenio cynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ynghylch ein dull arfaethedig ar gyfer cyflwyno systemau draenio cynaliadwy mewn datblygiadau newydd.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
11 Awst 2017
18 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 19 Mai 2017

Dogfennau

Dogfen Ymgynghori
PDF
621.95 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 1: Memorandwm Esboniadol ac Asesiad Effaith
PDF
1.03 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 2: Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Saesneg yn unig)
PDF
369.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 3: Crynodeb o broses gymeradwyo amlinellol System Draenio Cynaliadwy (SuDS) â mewnbwn gan gorff cymeradwyo SuDS
PDF
472.17 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 4: Grŵp Cynghori SuDS, sefydliadau a’r sectorau sy’n cael eu cynrychioli
PDF
119.31 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ynghylch y bwriad i weithredu atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, sy’n cynnwys:

  • Pennu mai awdurdodau lleol fydd y cyrff sy’n gyfrifol am gymeradwyo systemau draenio cynaliadwy,
  • Sicrhau bod gan bob datblygiad newydd system ddraenio gynaliadwy sy’n bodloni’r safonau cenedlaethol gorfodol.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 11 Awst 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: water@wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Cangen Dŵr
Llywodraeth Cymru
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5HA

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch: water@wales.gsi.gov.uk