Canlyniad yr ymgynghoriad

Gweithredu systemau draenio cynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd

Daeth yr ymgynghoriad i ben 103 diwrnod yn ôl

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ynghylch ein dull arfaethedig ar gyfer cyflwyno systemau draenio cynaliadwy mewn datblygiadau newydd.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 19 Mai 2017 i 11 Awst 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 19 Mai 2017

Dogfennau

Dogfen Ymgynghori
PDF
621.95 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 1: Memorandwm Esboniadol ac Asesiad Effaith
PDF
1.03 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 2: Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Saesneg yn unig)
PDF
369.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 3: Crynodeb o broses gymeradwyo amlinellol System Draenio Cynaliadwy (SuDS) â mewnbwn gan gorff cymeradwyo SuDS
PDF
472.17 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Atodiad 4: Grŵp Cynghori SuDS, sefydliadau a’r sectorau sy’n cael eu cynrychioli
PDF
119.31 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ynghylch y bwriad i weithredu atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, sy’n cynnwys:

  • Pennu mai awdurdodau lleol fydd y cyrff sy’n gyfrifol am gymeradwyo systemau draenio cynaliadwy,
  • Sicrhau bod gan bob datblygiad newydd system ddraenio gynaliadwy sy’n bodloni’r safonau cenedlaethol gorfodol.
Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch: water@wales.gsi.gov.uk