Ymgynghoriad ar agor

Gwasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn ar ein cynlluniau i roi mynediad at wasanaethau terfynu beichiogrwydd yng Nghymru i fenywod o Ogledd Iwerddon.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
9 Chwefror 2018
24 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 12 Ionawr 2018

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
251.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar y cynnig y dylai Byrddau Iechyd Lleol roi mynediad at wasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon yn yr un modd ag y darperir y gwasanaethau hyn i fenywod sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru.

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 9 Chwefror 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwbwlhewch a'i dychwelyd i: womenshealth@gov.wales

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwbwlhewch a'i dychwelyd i:

Cangen Iechyd Menywod a Phlant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ