Ymgynghoriad ar agor

Gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn ar newidiadau i Reoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005 a chod ymarfer newydd i awdurdodau lleol.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
27 Tachwedd 2017
5 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 4 Medi 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
313.36 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Cod Ymarfer - Drafft ar gyfer ymgynghori
PDF
516.25 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2018
PDF
261.49 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae’r newidiadau’n ymwneud â: 

  • asesu gwarcheidwaid arbennig posibl 
  • darparu cefnogaeth i blant oedd yn arfer derbyn gofal 
  • hawl i asesiad am wasanaethau cymorth gwarcheidiaeth arbennig.
     

Mae’r cod ymarfer yn ymwneud  â swyddogaethau’r awdurdodau lleol ynglŷn â gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig.

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Tachwedd 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i

plantsynderbyngofal@llyw.cymru

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Is-adran Ansawdd Gofal Iechyd
Y Grŵp Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynhoriad hwn plantsynderbyngofal@llyw.cymru