Ymgynghoriad ar agor

Enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy – Newidiadau i’r rheoliadau yn Lloegr a Chymru

Crynodeb 
Rydym yn awyddus I glywed eich barn ar newidiadau arfaethedig i reoliadau enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy ynn Nghymru a Lloegr.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
29 Rhagfyr 2017
37 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 2 Tachwedd 2017
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar y cyd gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar newidiadau arfaethedig i’r reoliadau arfaethedig ar enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy.

Mi fydd y newidiadau yn:

  • yn dod â chyfraith y DU ynghylch rheolaethau ar fwydo protein anifeiliaid a thrin deunydd risg penodedig yn unol â rheoliadau'r UE
  • diweddaru defnydd o briswyr a chategorïau iawndal am wartheg sydd wedi eu lladd neu dinistrio ar amheuaeth o EST yng Nghymru
  • trosglwyddo cost samplu gwartheg trig, sydd angen profi ar gyfer EST, i'r diwydiant ffermio.
Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK
Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch animaldiseases@gov.wales