Ymgynghoriad ar agor

Drafft cynllun gweithredu rheoli gwiwerod llwyd i Gymru

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ar sut i reoli’r rhywogaethau anfrodorol goresgynnol sylweddol hwn yng Nghymru.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
21 Chwefror 2018
66 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 20 Tachwedd 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
831.31 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Adroddiad am y gweithdy a gynhaliwyd â rhanddeiliaid cyn ymgynghori
PDF
300.06 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Yr ydym yn ymgynghori ar gynllun drafft ar gyfer rheoli gwiwerod llwyd a fyddai'n:

  • lleihau'r effaith negyddol ar goetiroedd a’r fioamrywiaeth ehangach,
  • cefnogi poblogaethau brodorol wiwer goch,
  • bodloni ein hymrwymiad i ddatblygu dull strategol a thargededig i fygythiadau o rywogaethau anfrodorol goresgynnol.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 21 Chwefror 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

ForestryPolicy@gov.wales

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Polisi Adnoddau Coedwigaeth,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
SY23 3UR