Ymgynghoriad ar agor

Diwygio rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn am y diwygiadau arfaethedig i'r system o reoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
3 Gorffennaf 2017
38 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 8 Mai 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
494.21 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o'r effaith ar y Gymraeg
PDF
521.32 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar ddiwygiadau a fydd yn ei gwneud yn bosibl i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ailgategoreiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gan eu gosod yn ôl yn y sector preifat at ddibenion cyfrifyddu, gan gynnwys:

  • caniatâd gwaredu
  • pŵer i gyfarwyddo'r defnydd a ganiateir o enillion a ddaw yn sgil gwaredu
  • ailstrwythuro a diddymu
  • pwerau rheoleiddio - gorfodi
  • rheolaethau llywodraeth leol.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 3 Gorffennaf 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a’i dychwelyd i: HousingRegulation@Cymru.GSI.Gov.UK  

 

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a’i dychwelyd i:

Rheoleiddio Tai
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch: HousingRegulation@Cymru.GSI.Gov.UK