Canlyniad yr ymgynghoriad

Diwygio rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

Daeth yr ymgynghoriad i ben 142 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion
PDF
305.78 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn am y diwygiadau arfaethedig i'r system o reoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 8 Mai 2017 i 3 Gorffennaf 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 8 Mai 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
494.21 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o'r effaith ar y Gymraeg
PDF
521.32 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar ddiwygiadau a fydd yn ei gwneud yn bosibl i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ailgategoreiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gan eu gosod yn ôl yn y sector preifat at ddibenion cyfrifyddu, gan gynnwys:

  • caniatâd gwaredu
  • pŵer i gyfarwyddo'r defnydd a ganiateir o enillion a ddaw yn sgil gwaredu
  • ailstrwythuro a diddymu
  • pwerau rheoleiddio - gorfodi
  • rheolaethau llywodraeth leol.
Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch: HousingRegulation@Cymru.GSI.Gov.UK