Ymgynghoriad ar agor

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad

Crynodeb 
Mae’r papur gwyn ‘Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad’ yn gosod ein cynigion ar gyfer dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
11 Ebrill 2017
14 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 31 Ionawr 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
960.05 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Llythyr
PDF
161.51 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad effaith hawliau plant (Saesneg yn unig)
PDF
695.83 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg
PDF
524.11 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb (Saesneg yn unig)
PDF
410.94 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar gynigion sy’n:

  • gosod trefniadau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol
  • cryfhau swyddogaeth cynghorau a chynghorwyr
  • darparu fframwaith ar gyfer uno’n wirfoddol yn y dyfodol
  • rhoi manylion am swyddogaeth cynghorau cymuned.

Rydym hefyd yn gofyn am sylwadau ynghylch diwygio’r system etholiadol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru.

Ers cyhoeddi, nodwyd mater arall yn ymwneud â rheoli trefniadau ar gamddefnyddio sylweddau, ac efallai yr hoffai rhai pobl roi eu sylwadau am hyn. Anfonwyd llythyr at y rhai sy’n fwyaf tebygol o fod â diddordeb.

Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 11 Ebrill 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dycgwelyd iRLGProgramme@Wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dycgwelyd i:

Diwygio Llywodraeth Leol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch RLGProgramme@Wales.gsi.gov.uk