Ymgynghoriad ar agor

Diwygio etholiadol ym maes llywodraeth leol yng Nghymru

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn am newidiadau sy’n cael eu cynnig i etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
10 Hydref 2017
48 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 18 Gorffennaf 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
635.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Dogfen ymgynghori - fersiwn pobl ifanc
PDF
1.03 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Hawdd ei Ddeall - Dogfen ymgynghori
PDF
1.56 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Yn 2018 bydd y darpariaethau yn Neddf Cymru 2017 sy’n ymwneud â materion etholiadol a chofrestru yn dod i rym. Rydym yn ymgynghori ar:

  • sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru
  • sut mae pobl yn dod yn gymwys i bleidleisio
  • sut maen nhw’n arfer eu hawl i bleidleisio
  • sut mae etholiadau’n cael eu trefnu.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 10 Hydref 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a'i dychwelyd i: RLGProgramme@wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a'i dychwelyd i:

Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth 
Leol Llywodraeth Cymru 
Adeilad y Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch: RLGProgramme@wales.gsi.gov.uk