Canlyniad yr ymgynghoriad

Diwygiadau arfaethedig i Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003

Daeth yr ymgynghoriad i ben 5 diwrnod yn ôl

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn am y diwygiadau i reoliadau 2003 a fyddai’n newid arferion cyllid cyfalaf a chyfrifyddu awdurdodau lleol yng Nghymru.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 20 Hydref 2017 i 12 Ionawr 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 20 Hydref 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
331.49 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Nodyn esboniadol
PDF
271.43 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003 yn cynnwys darpariaethau ar gyfer rheolaethau cyllid cyfalaf a chyfrifyddu, gan gynnwys y rheolau am ddefnyddio derbynebau cyfalaf a beth i’w ystyried fel gwariant cyfalaf. Maent hefyd yn addasu sut y caiff rhai safonau cyfrifyddu ariannol eu cymhwyso fel nad ydynt yn cael effaith andwyol ar adnoddau refeniw awdurdodau.

Rydym yn ymgynghori ar y diwygiadau arfaethedig. Byddai’r rhain yn gwneud y canlynol:

  • Llacio’r cyfyngiadau presennol a rhoi awdurdodau lleol Cymru yn yr un safle ag awdurdodau Lloegr o ran trafodiadau benthyciadau cyfalaf, trafodiadau cyfranddaliad penodol cyfalaf a bondiau
  • Cyflwyno rheoliad newydd er mwyn sicrhau bod diogeleiddio yn gyfartal â benthyca a ffurfiau eraill o gredyd
  • Estyn gallu awdurdodau lleol i beidio â chodi am ôl-daliadau ar gyfer hawliadau tâl cyfartal o’u refeniw nes mae’r taliadau’n ddyledus hyd at fis Ebrill 2020

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn ceisio barn am yr effaith a gaiff y bwriad i gymhwyso Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 ar awdurdodau lleol yng Nghymru o fis Ionawr 2019 ymlaen

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch LGFPmail@gov.wales