Ymgynghoriad ar agor

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 – Eiddo ffit i bobl fyw ynddo

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn am reoliadau arfaethedig, a wnaed o dan adran 94 o'r ddeddf, ynglŷn â phennu a yw annedd yn ffit i bobl fyw ynddi.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
12 Ionawr 2018
26 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 11 Hydref 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
991.33 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar y canlynol:

  • cynnwys y rheoliadau, gan gynnwys y gofynion penodol a fydd yn cael eu rhoi ar landlordiaid
  • canllawiau drafft ar y rheoliadau.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Ionawr 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i rentinghomes@gov.wales

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Rhentu Cartrefi
Yr Is-adran PolisiTai
Llawr 1af, Craidd y Gogledd
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ 

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bost: rentinghomes@gov.wales