Ymgynghoriad ar agor

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru - Drafft

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn am gynigion ar gyfer Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru er mwyn llywio'r ffordd y byddwn yn defnyddio ein moroedd.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
29 Mawrth 2018
102 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 7 Rhagfyr 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
623.8 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Trosolwg o Gynllun Morol ar gyfer Moroedd Cymru
PDF
1.68 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Cynllun Morol Cenedleathol Cymru - Drafft
PDF
15.73 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r Cynllun - Saesneg yn unig
PDF
22.21 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Arfarniad o Gynaliadwyedd - Saesneg yn unig
PDF
4.42 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Adolygiad o bolisi ar garthu agregau morol dros dro - Saesneg yn unig
PDF
1.11 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Y cynllun morol hwn fydd yr un cyntaf o’i fath ar gyfer moroedd Cymru.  Mae'n ymdrin â'r ardaloedd ar y môr ac ar y tir sy'n rhan o'r cynllun morol y mae Gweinidogion Cymru yn gweithredu fel yr awdurdod cynllunio morol ar eu cyfer.

Rydym yn yngynghori ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru sy’n:

  • cyflwyno fframwaith sydd o blaid gwneud penderfyniadau cynaliadwy ar gyfer ein moroedd 
  • nodi ein gweledigaeth a'n hamcanion strategol 
  • cyflwyno polisïau cyffredinol (economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol)
  • cynnwys polisïau penodol ar gyfer y sectorau y mae eu gwaith yn ymwneud â'n moroedd (dyframaethu, agregau, amddiffyn ayyb).
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 29 Mawrth 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwbwlhewch a dychwelyd i:

marineplanning@wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwbwlhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Polisi Morol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch marineplanning@wales.gsi.gov.uk