Ymgynghoriad ar agor

Cod ymarfer er lles ceffylau

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn ar ddiwygiadau i'r cod ymarfer er lles ceffylau.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
20 Hydref 2017
2 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 24 Gorffennaf 2017

Dogfennau

Dogfen Ymgynghori
PDF
310.15 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ceffylau - Drafft
PDF
747.96 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Nod y Cod yw rhoi gwybodaeth ac arweiniad i’r rhai sy’n gyfrifol am geffylau ynglŷn â sut i ofalu amdanynt. Rydyn ni’n ymgynghori ar:

  • arddull a cynllun a chynnwys y cod
  • a wybodaeth, y cyngor a’r canllawiau a ddarperir
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 20 Hydref 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Post 

Cangen Lles Anifeiliaid, 
Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
Parc Cathays, 
Caerdydd, 
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch Companionanimalwelfare@wales.gsi.gov.uk