Ymgynghoriad ar agor

Cod ymarfer ar gyfer lles ieir dodwy a chod ymarfer ar gyfer lles ieir bwyta a bridio

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn ar ddiwygiadau i'r codau ymarfer yn sgil newidiadau i’r wyddoniaeth a’r ddeddfwriaeth.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
12 Chwefror 2018
57 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 20 Tachwedd 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
219.89 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Cod ymarfer - ieir dodwy
PDF
980.35 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Cod ymarfer - ieir bwyta ac ieir bridio
PDF
909.72 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae’r codau’n rhoi gwybodaeth ac arweiniad i’r rhai sy’n gyfrifol am ieir bwyta a bridio ac ieir dodwy ynghylch sut i ofalu amdanynt. Rydyn ni’n ymgynghori ar:

  • arddull, diwyg a chynnwys y codau
  • yr wybodaeth, y cyngor a’r arweiniad a ddarperir ynddynt.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Chwefror 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

LivestockWelfare@Wales.GSI.Gov.UK

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Cangen Lles Anifeiliaid,
Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ.

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth amy yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch LivestockWelfare@Wales.GSI.Gov.UK