Canlyniad yr ymgynghoriad

Cod Ymarfer ar gyfer darpariaethau rheoli rhywogaethau yng Nghymru

Daeth yr ymgynghoriad i ben 597 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o ymatebion
PDF
567.05 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Rydym yn ceisio eich barn ar god ymarfer drafft ar gyfer Cymru ar ddarpariaethau rheoli rhywogaethau newydd.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 12 Ionawr 2016 i 4 Ebrill 2016
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 12 Ionawr 2016

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
129.04 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Cod ymarfer drafft - Darpariaethau Rheoli Rhywogaethau
PDF
416.87 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

O ganlyniad i newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Seilwaith 2015 mae darpariaethau rheoli rhywogaethau bellach wedi'u cynnwys yn Neddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Mae'r darpariaethau hyn wedi'u cyflwyno i sicrhau bod modd cymryd camau priodol yn erbyn rhywogaethau estron goresgynnol o dan rai amgylchiadau.

Mae gan Weinidogion Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru bwerau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i berchenogion reoli rhywogaethau estron goresgynnol neu sy'n eu galluogi i'w rheoli lle bo perchennog wedi gwrthod gweithredu neu ganiatáu mynediad atynt. Gall y darpariaethau hefyd fod yn gymwys i anifeiliaid brodorol a arferai fyw yma os ydyn nhw wedi'u rhyddhau'n anghyfreithlon.

Mae'r cod ymarfer drafft yn nodi sut y dylai'r darpariaethau gael eu rhoi ar waith.