Canlyniad yr ymgynghoriad

Casglu data am y gweithlu ysgolion

Daeth yr ymgynghoriad i ben 320 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion
PDF
336.67 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem gael eich barn am y newidiadau arfaethedig i gasglu gwybodaeth ar lefel unigolion am y gweithlu ysgolion yng Nghymru.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 13 Ionawr 2017 i 3 Mawrth 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 13 Ionawr 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
290.57 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Rheoliadau Addysg (Cyflenwi Gwybodaeth am y Gweithlu Ysgolion) (Cymru) 2017
PDF
266.67 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Memorandwm Esboniadol/ Asesiad Effaith Rheoleiddiol – Is-ddeddfwriaeth (Saesneg yn unig)
PDF
303.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydyn ni’n ymgynghori ar reoliadau statudol drafft arfaethedig a fyddai’n:

  • ei gwneud yn ofynnol i ysgolion ac awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth fanylach am y gweithlu ysgolion
  • ei gwneud yn ofynnol i Gyngor y Gweithlu Addysg ddarparu data am y gweithlu ysgolion o’u Cofrestr o Ymarferwyr Addysg
  • symleiddio’r dull cyfredol o gasglu data er mwyn darparu gwybodaeth o safon uwch a lleihau’r baich ar ddarparwyr data.
Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch educationworkforcedata@cymru.gsi.gov.uk