Canlyniad yr ymgynghoriad

Canllawiau ynghylch trin achosion unigol i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed

Daeth yr ymgynghoriad i ben 237 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r canlyniad
PDF
357.97 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn am gyfrolau 5 a 6 y canllawiau statudol Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 31 Ionawr 2017 i 25 Ebrill 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 31 Ionawr 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
449.03 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Canllawiau ar gyfer amddiffyn oedolion mewn perygl
PDF
902.5 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Canllawiau ar gyfer amddiffyn plant mewn perygl
PDF
993.16 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar ganllawiau sy’n helpu awdurdodau lleol a’u partneriaid i weithredu Rhan 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae’r canllawiau’n rhoi cyngor ynghylch yr hyn ddylai ddigwydd os oes gan unigolyn bryderon am lesiant neu les plentyn neu oedolyn agored i niwed. 
 

 

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano'r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch takingsocialcareforward@wales.gsi.gov.uk