Ymgynghoriad ar agor

Canllawiau a fframwaith canlyniadau drafft Rhaglen Cefnogi Pobl

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn am ganllawiau a fframwaith canlyniadau diwygiedig Rhaglen Cefnogi Pobl.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
4 Awst 2017
11 days ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 15 Mai 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
921.74 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Ganllawiau Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl - Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg (Saesneg yn unig)
DOCX
31.41 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Fframwaith Deilliannau - Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg (Saesneg yn unig)
DOCX
54.17 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar:

  • sicrhau bod y canllawiau a'r canlyniadau yn rhoi'r lle canolog i'r unigolyn a bod ganddynt feini prawf clir
  • cyfeiriad strategol Rhaglen Cefnogi Pobl
  • o ran llywodraethu gwaith rhanbarthol
  • y fframwaith comisiynu
  • y gwelliannau i'r fframwaith canlyniadau.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 Awst 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a’i dychwelyd i: SupportingPeople@Wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a’i dychwelyd i:

Y Tîm Cefnogi Pobl
Polisi Tai
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch: SupportingPeople@Wales.gsi.gov.uk