Canlyniad yr ymgynghoriad

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 - Agweddau yn ymwneud â'r gweithlu

Daeth yr ymgynghoriad i ben 133 diwrnod yn ôl

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion - Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu
PDF
558.91 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Crynodeb o’r canlyniad 

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Rydym yn gofyn am eich barn ar agweddau yn ymwneud â'r gweithlu o fewn cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 12 Mehefin 2017 i 7 Awst 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 12 Mehefin 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
530.59 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae'r Ddeddf yn sefydlu system newydd ar gyfer rheoleiddio ac arolygu sy'n amddiffyn hawliau dinasyddion Cymru i gael gofal a chymorth diogel, priodol gydag urddas.

Rydym yn ymgynghori ynghylch cynigion yn ymwneud â recriwtio, cadw gweithwyr ac arferion gwaith yn y sector gofal cartref, er mwyn ei helpu i ddarparu gofal o'r ansawdd gorau posib. 

Mae'r rheoliadau drafft: 

  • yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cymorth cartref wahaniaethu rhwng amser teithio ac amser gofal
  • a rhoi dewis arall yn lle contractau dim oriau i staff gofal cartref. 

Mae'r ymgynghoriad hefyd yn gofyn am sylwadau ynghylch y canlynol:

  • agor y gofrestr gweithwyr cymdeithasol i'r rhai sy'n gyflogedig mewn gwasanaethau cymorth cartref o 2018 ymlaen
  • sut y gallwn roi sylw i heriau presennol o ran recriwtio a chadw rheolwyr gofal cymdeithasol hyfforddedig.

Rydym yn cynnal digwyddiadau rhannu gwybodaeth:

  • Caerdydd - 21 Mehefin 2017
  • Wrecsam - 13 Gorffennaf 2017

Er mwyn bod yn bresennol, cysylltwch â RISCACT2016@wales.gsi.gov.uk erbyn 19 Mehefin (digwyddiad Caerdydd) neu 30 Mehefin (digwyddiad Wrecsam). Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, ac maent ac yn dibynnu ar argaeledd. 

Help a chymorth 

Am fwy o wybodaeth amdano'r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch RISCACT2016@wales.gsi.gov.uk