Ymgynghoriad ar agor

Bwrw ymlaen â rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy

Crynodeb 
Rydym am gael eich barn ar gynigion i reoli ein hadnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
30 Medi 2017
7 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 21 Mehefin 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
1.32 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae'r ymgynghoriad yn ceisio barn ar ddulliau rheoleiddio newydd at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru. Mae'r cynigion yn cynnwys:

  • hyrwyddo economi gylchol
  • atebion sy'n seiliedig ar natur
  • marchnadoedd a dulliau arloesol newydd
  • rheoleiddio craff
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Medi 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i naturalresourcemanagement@wales.gsi.gov.uk

 

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol
Llywodraeth Cymru
Colofn JO8
Craidd dwyrain 
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth ar yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch naturalresourcemanagement@wales.gsi.gov.uk