Ymgynghoriad ar agor

Bil y Gymraeg - Papur gwyn

Crynodeb 
Rydym am glywed eich barn ar ein cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
31 Hydref 2017
13 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 9 Awst 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
868.44 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Trosolwg – Taro’r cydbwysedd iawn
PDF
425.27 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o'r effaith ar y Gymraeg
PDF
417.39 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o’r effaith ar hawliau plant
PDF
1.06 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb
PDF
383.39 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Rydym yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer Bill y Gymraeg fyddai yn:

  • sefydlu Comisiwn y Gymraeg yn gyfrifol am hybu’r Gymraeg a monitro a gorfodi cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg
  • symleiddio’r prosesau sy'n gysylltiedig â gwneud a gosod Safonau’r Gymraeg
  • dileu'r cyfyngiadau yn y ddeddfwriaeth gyfredol fel y gellir gosod Safonau ar unrhyw gorff, cyhyd â’i fod o fewn pŵer y Cynulliad i wneud hynny.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 31 Hydref 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurlen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@gov.wales

 

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Bil y Gymraeg
is-Adran y Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

 

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@gov.wales