Canlyniad yr ymgynghoriad

Adolygiad o Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010

Daeth yr ymgynghoriad i ben 73 diwrnod yn ôl

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ynghylch newidiadau arfaethedig i Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010.
Cyfnod ymgynghori 
Rhedodd yr ymgynghoriad o 11 Ebrill 2017 i 12 Gorffennaf 2017
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 11 Ebrill 2017

Dogfennau

Dogfen Ymgynghori
PDF
541.89 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017 (Saesneg yn Unig)
PDF
437.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae’r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed yn amddiffyn iechyd pobl drwy osod safonau a gofynion ar gyfer dŵr yfed. Mae’r gyfarwyddeb yn seiliedig ar ganllawiau a bennwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd. 

Rydym yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010 a fydd yn:

  • gweithredu’r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed ddiwygiedig
  • sicrhau bod awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau mewn perthynas â chyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru.
Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch water@wales.gsi.gov.uk​