Ymgynghoriad ar agor

Adolygiad o Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010

Crynodeb 
Hoffem glywed eich barn ynghylch newidiadau arfaethedig i Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
12 Gorffennaf 2017
47 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 11 Ebrill 2017

Dogfennau

Dogfen Ymgynghori
PDF
541.89 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017 (Saesneg yn Unig)
PDF
437.86 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Mae’r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed yn amddiffyn iechyd pobl drwy osod safonau a gofynion ar gyfer dŵr yfed. Mae’r gyfarwyddeb yn seiliedig ar ganllawiau a bennwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd. 

Rydym yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010 a fydd yn:

  • gweithredu’r Gyfarwyddeb Dŵr Yfed ddiwygiedig
  • sicrhau bod awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau mewn perthynas â chyflenwadau dŵr preifat yng Nghymru.
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 12 Gorffennaf 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Post 

Cangen Ddŵr
Is-adran Ynni, Dŵr a Llifogydd
Llywodraeth Cymru
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch water@wales.gsi.gov.uk​