Ymgynghoriad ar agor

Adolygiad o Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014

Crynodeb 
Yr ydym yn ymgynghori ar weithrediad ac effeithiolrwydd y Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014, rhwng 2014 a 2017.
Dyddiad cau yr ymgynghoriad 
4 Medi 2017
12 diwrnod ar ôl i chi ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 12 Mehefin 2017

Dogfennau

Dogfen ymgynghori
PDF
721.4 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.
Disgrifiad o'r ymgynghoriad 

Bydd y Ddeddf yn peidio â chael effaith ar ôl 30 Gorffennaf 2018 os na wneir unrhyw ddarpariaeth i'w chadw. Rydym yn ceisio eich barn ar unrhyw agwedd o weithrediad ac effeithiolrwydd y Ddeddf a’i  pharhad posibl, gan gynnwys:

  • gwaith y Panel Cynghori Amaethyddol  Cymru
  • Gorchmynion Cyflogau Amaethyddol
  • gorfodi gorchmynion
Sut i ymateb
Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 Medi 2017, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:
Ffurflen ar-lein 
Ebost 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwbwlhewch a dychwelyd i: slmenquiries@wales.gsi.gov.uk

Post 

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwbwlhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a Datblygu
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Help a chymorth 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn e-bostiwch: slmenquiries@wales.gsi.gov.uk