Beta ar LLYW.CYMRU

Mae’r label beta yn golygu eich bod chi’n defnyddio fersiwn newydd o wasanaeth neu dudalen we.

Arddangosir label beta ar ardal i ddangos ei fod yn cael ei brofi - efallai na fydd yn berffaith ond rydym yn gweithio i wneud gwelliannau.

Mae cynnwys beta ar LLYW.CYMRU yn dilyn yr un rheolau ar gyfer hygyrchedd, cwcis a phreifatrwydd â gweddill y safle.

Beth yr ydym yngwneud

Rydym yn datblygu gwefan newydd LLYW.CYMRU a fydd yn corffori ymarfer gorau i’w gwneud yn haws i chi gael mynediad i’r wybodaeth sydd angen arnoch.

Fe fyddwn yn newid adrannau o LLYW.CYMRU yn rheolaidd. Yn ystod y broses hon, bydd rhai adrannau o’r wefan yn edrych yn wahanol i eraill. Bydd rhai adrannau yn ‘beta’ a byddwn yn gofyn am eich sylwadau.

Beta.llyw.cymru yw’r man lle mae’r gwaith o wella ein gwasanaethau’n cael ei wneud ac mae’n cynnwys y deunydd isod.

Mae’n dal yn bosibl i ddod o hyd i weddill ein cynnwys ar wefan gorfforaethol Llywodraeth Cymru.