332 Ymgyngoriadau wedi cau
 1. Canllawiau ynghylch trin achosion unigol i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed

  26 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 2. Cod Ymarfer ar gyfer darpariaethau rheoli rhywogaethau yng Nghymru

  20 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 3. Diwygio Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru 2010

  17 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Busnes a'r economi
 4. Newid trefn arolygiadau Estyn

  13 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Addysg a sgiliau
 5. Canllaw ar wastraff: Trydydd ymgynghoriad

  12 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 6. Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad

  12 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Llywodraeth leol
 7. Y Rheoliadau a’r Canllawiau sydd eu hangen o dan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

  10 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon
 8. Rhaglen o’r newydd ar gyfer Dileu TB

  10 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 9. Lefelau staff nyrsio

  8 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 10. Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gyfer Tipio Anghyfreithlon ar Raddfa Fechan

  7 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalennau