365 Ymgyngoriadau wedi cau
 1. Newidiadau i allbynnau ystadegol gwastraff trefol awdurdodau lleol

  20 Medi 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad, Ystadegau
 2. Diwygio rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

  14 Medi 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Tai ac adfywio
 3. Gwybodaeth ddrafft ar gyfer dogfen 'Tenantiaid landlordiaid cymdeithasol'

  14 Medi 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Tai ac adfywio
 4. Dehongli Cyfreithiau Cymru: Deddf Dehongli i Gymru

  12 Medi 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Cyllid a gyfraith
 5. Trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat

  9 Medi 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Trafnidiaeth
 6. Adolygiad o Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014

  5 Medi 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad
 7. Lefelau staff nyrsio

  31 Awst 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 8. Cynigion i wella gwasanaethau bysiau lleol yng Nghymru

  31 Awst 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Trafnidiaeth
 9. Rheoliadau rasio moduron

  30 Awst 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Trafnidiaeth
 10. Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

  24 Awst 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Cynllunio

Tudalennau