339 Ymgyngoriadau wedi cau
 1. Newidiadau i amlder cyhoeddi allbynnau ystadegol Cymorth i Brynu – Cymru

  25 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Ystadegau
 2. Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth

  25 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 3. Trafnidiaeth Cymru – Cynllun ar gyfer Gwasanaeth Rheillffordd Cymru a’r Gororau gan gynnwys y Metro

  24 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Trafnidiaeth
 4. Cylchlythyr drafft ar gyfer cynllunio safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a siewmyn

  23 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Cynllunio
 5. Cynigion i ddiwygio Dogfennau Cymeradwy Rheoliadau Adeiladu (A, B ac C)

  18 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Cynllunio
 6. Tenantiaethau Amaethyddol: atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar sefydlog, ac iawndal diwedd tenantiaeth

  15 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 7. Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

  5 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Addysg a sgiliau
 8. Mesurau cyson ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru

  2 Mai 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Addysg a sgiliau
 9. Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 – Canllawiau ar gyfer Llety â Chymorth

  29 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Tai ac adfywio
 10. Canllawiau ynghylch trin achosion unigol i ddiogelu plant ac oedolion agored i niwed

  26 Ebrill 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalennau