377 Ymgyngoriadau wedi cau
 1. Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad

  22 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Llywodraeth leol
 2. Mynediad i Fand Eang y Genhedlaeth Nesaf yng Nghymru

  22 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Gwyddoniaeth a thechnoleg
 3. Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016- Agweddau yn ymwneud â'r gweithlu

  21 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 4. Cam 2 y broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith

  21 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 5. Gwybodaeth ddrafft ar gyfer dogfen 'Tenantiaid landlordiaid cymdeithasol'

  17 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Tai ac adfywio
 6. Gostyngiad Arfaethedig ym maint Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  15 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 7. Newidiadau i allbynnau ystadegol gwastraff trefol awdurdodau lleol

  15 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad, Ystadegau
 8. Astudiaeth gwelliannau i Goridor Glannau Dyfrdwy yr A55/A494/A548

  1 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Trafnidiaeth
 9. Bil y Gymraeg- Papur gwyn

  1 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Y Gymraeg
 10. Newidiadau i’r ffioedd am wasanaethau statudol iechyd planhigion

  1 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalennau