349 Ymgyngoriadau wedi cau
 1. Cynigion i wahardd y defnydd o beli micro plastig mewn deunydd cosmetig a chynnyrch gofal personol

  24 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 2. Gwerthusiad cynaliadwyedd integredig o'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

  22 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Cynllunio
 3. Trafnidiaeth Cymru – Cynllun ar gyfer Gwasanaeth Rheillffordd Cymru a’r Gororau gan gynnwys y Metro

  18 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Trafnidiaeth
 4. Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad

  18 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Llywodraeth leol
 5. Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gyfer Tipio Anghyfreithlon ar Raddfa Fechan

  17 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 6. Mesurau rheoli newydd arfaethedig ar gyfer Pysgodfa Cregyn Moch

  15 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad
 7. Adolygiad o Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010

  13 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad
 8. Lleihau allyriadau o Weithfeydd Hylosgi Canolig a Generaduron i wella ansawdd aer

  11 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 9. Cymorth i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru

  11 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Addysg a sgiliau
 10. Mesurau cyson ar gyfer dysgu ôl-16 yng Nghymru

  10 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Addysg a sgiliau

Tudalennau