19 Ymgyngoriadau ar agor
 1. Drafft cynllun gweithredu rheoli gwiwerod llwyd i Gymru

  20 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 2. Cod ymarfer ar gyfer lles ieir dodwy a chod ymarfer ar gyfer lles ieir bwyta a bridio

  20 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 3. Gweithredu systemau draenio cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd- Rheolau drafft a safonau cenedlaethol

  16 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 4. Rheoliadau Addysg (Diwygiadau’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018

  14 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad ar agor Addysg a sgiliau
 5. Pont A470 Caersws- Gwelliannau diogelwch cerddwyr

  8 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad ar agor Trafnidiaeth
 6. Enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy – Newidiadau i’r rheoliadau yn Lloegr a Chymru

  2 Tachwedd 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 7. Diwygiadau i Reoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE) 2013

  23 Hydref 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 8. Cofrestriad meysydd tref a phentref

  23 Hydref 2017 Ymgynghoriad ar agor Cynllunio
 9. Diwygiadau arfaethedig i Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003

  20 Hydref 2017 Ymgynghoriad ar agor
 10. Diwygio’r System Apelio ar gyfer Ardrethi Annomestig yng Nghymru

  17 Hydref 2017 Ymgynghoriad ar agor Busnes a'r economi

Tudalennau