16 Ymgyngoriadau ar agor
 1. Cyfradd y comisiwn ar gartrefi mewn parciau

  25 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor
 2. Cod Erlyn Llywodraeth Cymru

  24 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor Cyllid a gyfraith
 3. Gweithredu systemau draenio cynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd

  19 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 4. Canllawiau a fframwaith canlyniadau drafft Rhaglen Cefnogi Pobl

  15 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor Tai ac adfywio
 5. Diwygio rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

  8 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor Tai ac adfywio
 6. Rheoliadau ar rannu gwybodaeth am fyfyrwyr

  8 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor Addysg a sgiliau
 7. Cynllun diwygiedig ansawdd aer ar gyfer mynd i'r afael â nitrogen deuocsid

  5 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor
 8. Cam 2 y broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith

  2 Mai 2017 Ymgynghoriad ar agor Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 9. Gwerthusiad cynaliadwyedd integredig o'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

  28 Ebrill 2017 Ymgynghoriad ar agor Cynllunio
 10. Mesurau rheoli newydd arfaethedig ar gyfer Pysgodfa Cregyn Moch

  21 Ebrill 2017 Ymgynghoriad ar agor

Tudalennau