26 Ymgyngoriadau ar agor
 1. Cod Ymarfer er Lles Ceffylau

  24 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor
 2. Sicrhau toriad treth i fusnesau bach: Cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau bach yng Nghymru

  21 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Llywodraeth leol
 3. Ffioedd a godir ar denantiaid yn y sector rhentu preifat

  19 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor
 4. Gwybodaeth ddrafft ar gyfer dogfen 'Tenantiaid landlordiaid cymdeithasol'

  19 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor
 5. Rheoliadau rasio moduron

  18 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor
 6. Diwygio etholiadol ym maes llywodraeth leol yng Nghymru

  18 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Llywodraeth leol
 7. Arddangosfeydd teithiol o anifeiliaid

  17 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 8. Pwerau Awdurdod Cyllid Cymru er mwyn mynd i’r afael â throseddau trethi

  10 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Cyllid a gyfraith
 9. Cod Trefniadaeth Ysgolion

  30 Mehefin 2017 Ymgynghoriad ar agor
 10. Gwasanaethau sy'n addas i’r dyfodol

  28 Mehefin 2017 Ymgynghoriad ar agor Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalennau