14 Ymgyngoriadau ar agor
 1. Newidiadau i’r ffioedd am wasanaethau statudol iechyd planhigion

  6 Medi 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 2. Llety diogel a lleoliadau plant y tu allan i’r ardal

  4 Medi 2017 Ymgynghoriad ar agor Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 3. Gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

  4 Medi 2017 Ymgynghoriad ar agor Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 4. Bil y Gymraeg- Papur gwyn

  9 Awst 2017 Ymgynghoriad ar agor Y Gymraeg
 5. Cod ymarfer er lles ceffylau

  24 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 6. Sicrhau toriad treth i fusnesau bach: Cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau bach yng Nghymru

  21 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Llywodraeth leol
 7. Ffioedd a godir ar denantiaid yn y sector rhentu preifat

  19 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Tai ac adfywio
 8. Diwygio etholiadol ym maes llywodraeth leol yng Nghymru

  18 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Llywodraeth leol
 9. Arddangosfeydd teithiol o anifeiliaid

  17 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 10. Pwerau Awdurdod Cyllid Cymru er mwyn mynd i’r afael â throseddau trethi

  10 Gorffennaf 2017 Ymgynghoriad ar agor Cyllid a gyfraith

Tudalennau