14 Ymgyngoriadau ar agor
 1. Mesurau rheoli newydd arfaethedig ar gyfer Pysgodfa Cregyn Moch

  21 Ebrill 2017 Ymgynghoriad ar agor
 2. Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth

  12 Ebrill 2017 Ymgynghoriad ar agor Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 3. Adolygiad o Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010

  11 Ebrill 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 4. Gostyngiad Arfaethedig ym maint Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  6 Ebrill 2017 Ymgynghoriad ar agor Yr amgylchedd a chefn gwlad
 5. Fframwaith safonau a chanlyniadau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru

  31 Mawrth 2017 Ymgynghoriad ar agor Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 6. Astudiaeth gwelliannau i Goridor Glannau Dyfrdwy yr A55/A494/A548

  13 Mawrth 2017 Ymgynghoriad ar agor
 7. Cynigion i wella gwasanaethau bysiau lleol yng Nghymru

  8 Mawrth 2017 Ymgynghoriad ar agor Trafnidiaeth
 8. Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

  2 Mawrth 2017 Ymgynghoriad ar agor Addysg a sgiliau
 9. Newidiadau i amlder cyhoeddi allbynnau ystadegol Cymorth i Brynu – Cymru

  1 Mawrth 2017 Ymgynghoriad ar agor Ystadegau
 10. Trafnidiaeth Cymru – Cynllun ar gyfer Gwasanaeth Rheillffordd Cymru a’r Gororau gan gynnwys y Metro

  28 Chwefror 2017 Ymgynghoriad ar agor Trafnidiaeth

Tudalennau