402 ymgyngoriadau
 1. Trydedd Bont dros y Fenai ar gyfer yr A55

  15 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad ar agor
 2. Arddangosfeydd teithiol o anifeiliaid

  14 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Yr amgylchedd a chefn gwlad
 3. Siarter ddrafft Awdurdod Cyllid Cymru

  13 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad ar agor Cyllid a gyfraith
 4. Newid arfaethedig i ffin y byrddau iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

  13 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad ar agor
 5. Sicrhau toriad treth i fusnesau bach: Cynllun rhyddhad ardrethi newydd ar gyfer busnesau bach yng Nghymru

  13 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Llywodraeth leol
 6. Dewisiadau ar gyfer gweithredu Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

  11 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Addysg a sgiliau
 7. Diwygiadau i Reoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE) 2013

  9 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad wedi cau Yn disgwyl canlyniad Yr amgylchedd a chefn gwlad
 8. Deddf yr Economi Ddigidol 2017: Rhestr o’r cyrff yng Nghymru sy’n rhannu data

  8 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad ar agor Gwyddoniaeth a thechnoleg
 9. Cymorth tuag at astudiaethau doethuriaeth

  8 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad ar agor
 10. Dehongli Cyfreithiau Cymru: Deddf Dehongli i Gymru

  8 Rhagfyr 2017 Ymgynghoriad wedi cau Canlyniad ar gael Cyllid a gyfraith

Tudalennau