Mynegi eich barn

Ymgyngoriadau

Mae ymgynghori yn rhoi’r cyfle ichi gael dweud eich dweud am ddatblygiadau newydd y mae Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno.

22 ymgynghoriad ar agorGweler pob un

Ymgyngoriadau ar agor

15 Rhagfyr 2017
Ymgynghoriad ar y gweill
82 diwrnod i fynd
13 Rhagfyr 2017
Ymgynghoriad ar y gweill
58 diwrnod i fynd
Cyllid a gyfraith
13 Rhagfyr 2017
Ymgynghoriad ar y gweill
80 diwrnod i fynd

Ymgyngoriadau wedi cau

14 Rhagfyr 2017
Ymgynghoriad wedi dod i ben
Canlyniad ar gael
Yr amgylchedd a chefn gwlad
13 Rhagfyr 2017
Ymgynghoriad wedi dod i ben
Canlyniad ar gael
Llywodraeth leol
11 Rhagfyr 2017
Ymgynghoriad wedi dod i ben
Canlyniad ar gael
Addysg a sgiliau

Mwy am ymgyngoriadau

Pam rydym yn ymgynghori?

Mae ymgynghori yn ein helpu i ddeall sut y gallai deddf neu bolisi effeithio arnoch chi. Mae'n ein helpu i glywed eich barn chi a chael gwybod am unrhyw syniadau neu awgrymiadau a allai fod gennych. Rydym yn ymgynghori gan fod eich mewnbwn chi yn ein helpu i wella ein syniadau a llywio ein gwaith i wneud polisïau yn fwy effeithiol.

Sut rydym yn yngynghori?

Gallwn ymgynghori mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft drwy:

  • bapurau ysgrifenedig
  • cyfarfodydd cyhoeddus
  • grwpiau ffocws
  • holiaduron

Pan gaiff ymgynghoriad newydd ei lansio, rydym yn sicrhau bod y dogfennau perthnasol ar gael i sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb ym maes yr ymgynghoriad. Rydym hefyd yn cyhoeddi manylion pob ymgynghoriad ffurfiol ar ein gwefan er mwyn i unrhyw un sydd â diddordeb gael gweld y dogfennau.

Nid oes cyfnod penodedig o ran hyd ymgyngoriadau, ond mae'r rhan fwyaf yn para tua 12 wythnos. Bydd gan bob ymgynghoriad ddyddiad dechrau a gorffen clir.

Beth sy'n digwydd pan ddaw'r ymgynghoriad i ben?

Yna rydym yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion, neu'r ymatebion unigol eu hunain, ar ein gwefan ac yn cadw copïau yn ein llyfrgell (rydym yn eu cadw'n ddienw lle gofynnir inni wneud hynny). Ochr yn ochr â hyn, rydym hefyd yn cyhoeddi manylion am sut mae'r ymgynghoriad yn cael ei ddatblygu.